mac website software

GUARD SECURITY, s.r.o.

Korzó Bélu Bartóka č.790, 929 01 Dunajská Streda,
guard.security.s.r.o@gmail.com
Tel.: 0903/355-348 & 0905/232-852

IČO: 47 232 030, DIČ: 2023171590, IČDPH: SK2023171590,
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 26723/T
Licencia KR PZ SR Trnava č. PS 000089 a Licencia KR PZ SR Trnava č. PD 000067